Badrumsrenovering

Badrumsrenovering

Bidrag från föreningen för fuktsäkring av bostadsrättsinnehavarnas lägenheter.

Den nu slutförda inspektionen av husens avloppsstammar visade att något stambyte inte behövs. Det bra för föreningens ekonomi men den kontroll av lägenheternas tätskikt som normalt ingår i stambytet blir då inte heller gjord. Styrelsen har därför beslutat att ett bidrag ska kunna betalas av föreningen till de bostadsrättsinnehavare som vill bygga om sina badrum och därmed göra nya tätskikt. Med bidraget kompenserar föreningen för den standardhöjning som stambytet skulle ha medfört. Föreningen har därmed fullgjort sina åtaganden och har inget framtida ansvar för lägenheternas tätskikt och installationer.

Som bostadsrättsinnehavare är du både ”fastighetsägare” och ”underhållsansvarig” för din egen lägenhet; bl.a. har du ansvar för tätskikten i ditt badrum. För detta ansvar har du ett tillägg på din hemförsäkring, bostadsrättstillägget. För att slippa höjda självrisker och försäkringspremier så är det viktigt att veta att både rörinstallationerna och tätskikten är rätt utförda.

Förslaget innebär att den som renoverar sitt badrum inom en 3-års period (t.o.m. 2013-12-31) skulle få ett bidrag till arbetena. Bidrag utformas så att ROT-avdraget inte påverkas.

En förutsättning är att allt arbete görs av företag som har behörighet för våtrumsarbeten enligt de branschregler som finns för vvs-arbeten, plattsättning, golv- och väggmattor samt måleri. Mot faktura kan då föreningen bidra med kostnaden för t.ex. material, maximalt 25.000 kr. Här hittar du information om byte av golvbrunn, viktigt!

Om ditt badrumsfönster är i dåligt skick, står föreningen för byte till nytt fönster. Vi har fönster ”på lager” i vår föreningslokal.
Badrumsfönstret måste i så fall bytas INNAN du påbörjar fuktsäkring, kakelsättning och så vidare!

Observera att föreningen inte tar något ansvar eller gör någon annan form av åtagande när bidraget betalas ut.

Det kan komma att uppstå frågor som du vill ha svar på. Styrelsen kan antingen svara direkt eller hänvisa till någon som kan hjälpa dig.

Förutsättningar och villkor:

  1. Styrelsen meddelas skriftligt i god tid före upphandling av tjänster eller material. Namnge det företag och de certifierad hantverkare som du kommer att anlita.
  2. Genomför din renovering. Betala material och tjänster på vanligt sätt – mot faktura.
  3. När arbetena är klara och godkända så specificerar du den del av fakturan / fakturorna som omfattas av bidraget och skickar den till styrelsen.
  4. När styrelsen godkänt din specifikation så betalas bidraget ut.

Branschregler 2011:1

Branschreglerna beskriver hur VVS-installationer ska utföras och dokumenteras. Syftet är att minimera risken för vattenskador, legionella-tillväxt, brännskador och förgiftning. Reglerna innehåller dels krav på hur installationen ska utföras och dels förslag på tekniska lösningar. Klicka länken nedan för broschyr:

Branschregler 2011:1