Årstämmoprotokoll 2023

Enligt medlemmars önskemål finns nu årsstämmoprotokollet tillgängligt att ta del av här för de som inte kunde närvara på stämman.

Lunden Kvartal 1 2023

Kvartalets Lunden är nu ute. Denna finns enbart digitalt men kommer även att sättas upp i porten under veckan.

Hyreshöjning gatuparkering

Samfälligheten Skohornet har tillsammans beslutat att gatuparkeringsplatsernas hyra skall höjas från årsskiftet 2023. I dagsläget är årshyran 3122 kr per år och 260 kr i månaden Den nya årshyran sattes …

Information nybyggnation

Se nedanstående PDF-fil för information omkring förberedelser inför nybyggnation på Toffelbacken. De primärt berörda husen är Toffelbacken 15, 17 och 19. Information till fastighetsägare