Info – MASAB

Tyvärr har det kommit till styrelsens kännedom att det finns boende i våra hus som av okända anledningar inte har släppt in MASAB i lägenheten för att utföra stamspolningen.

Ifall att MASAB inte får tillträde kommer boende i de berörda lägenheterna bära det ekonomiska ansvaret vid rör stopp och framtidiga vattenskador som kan uppkomma i deras lägenheterna.

Styrelsen vill betona att MASAB måste ha tillgång till ALLA lägenheter för att kunna utföra spolningen på ett grundligt sätt.

Påminnelse: Kan du inte vara tillgänglig för lämning av nyckel är styrelsemedlemmar Lillianna TB31 och Anna TB19 tillgängliga för att hantera era nycklar på dagen i fråga.

Låt oss samarbeta för alls bästa.

Tack på förhand,

Styrelsen