Ändrade Tvätttider

Styrelsen har under året haft ett ärende hos Miljöförvaltningen med hänsyn till buller som orsakas av tvättstugan. En bullermätning har utförts där det konstaterades att ljudnivån är över värdet som Miljöförvaltningen anser att vara rimlig.

Styrelsen har skickat en åtgärdsplan till miljöförvaltningen där ett steg är att revidera tvätttiderna så att de går i linje med våra trivselsregler. Helt konkret innebär det att tvättpassen på vardagar är de samma men att helgens tider har ändrats (se nedan).

Ändringen orsakar att tvättpassen visas som PASS 1, PASS 2, PASS 3, och PASS 4 huvudmenyn på tavlan i tvättstugan men går man in på passet visas den aktuella tiden för det pass innan man bokar den.

De aktuella tider är som följer:

Måndag – fredagLördag – söndag
PASS 1 = 07:00-10:30
PASS 2 = 10:30-14:00
PASS 3 = 14:00-17:30
PASS 4 = 17:30-21:00
PASS 1 = 09:00-12:00
PASS 2 = 12:00-15:00
PASS 3 = 15:00-18:00
PASS 4 = 18:00-21:00