Föreningen har en lokal med kök och badrum till medlemmarnas förfogan där nedanstående regler gäller.

  • Bokning sker via mejl till styrelsen@apelsinlunden.se. Ange gärna datum och anledning.
  • Nyckel lämnas till hyresgästen dagen före det bokade datum och återlämnas vid 12:00 dagen därpå eller annan överenskommen tid.
  • Lokalhyran är 300 kr, plus administrativa avgifter, som betalas via avgiftsavin som skickas ut från Nabo.
  • Vid skada eller missskötsel debiteras 500 kr i återställningsavgift.
  • Lokalen får användas enligt styrelsens trivselsregler vilket innebär att lokalen enbart får användas tills kl 22:00.
    OBS: Städning får ej ske efter kl 22:00 eller innan 09:00. Städning ansvaras för av hyresgästen.
  • Rökning och husdjur är förbjudna i lokalen
  • Portkod får ej lämnas ut till gäster, utan ansvarig får släppa in besökare vid ankomsttiden alternativt att gäster hör av sig till denna via telefon för att bli insläppta.
  • Vid användning av lokalen måste detta informeras till de boende i huset via lapp i porten minst en vecka innan.