Takrensning

Som vi nämnde på facebook håller MASAB på att rensa och spola våra tak. Anledningen till att man rensar är så att regnvattnet skall flöda fritt till brunnen och anledningen till att det krävs en högtrycksspolning av rören är för att hindra att det har fastnat något som kan orsaka stopp, vilket skulle tillåta att vattnet stannar i rören som då fryser under vintertid och kan orsaka sprickor i rören som i sin följd leder till vattenskador i lägenheterna. Vilket är det som hände oss 2017 och bidrog till totalt byte av alla tak på våra hus.

Dokumentation av arbetet:

Före rensning

Efter rensning