Brf. Apelsinlunden

Om oss

Brf. Apelsinlunden bildades året 2009 och består i dagsläget av 124 lägenheter. Föreningen bedrivs av den sittande styrelse som består av 5 ledamöter och två suppleanter som röstas in vid årsstämman 2024

Kort historik

Bostadsfättsföreningen apelsinlunden BRF apelsinlunden bildades den 2:a november 2009. Föreningen består av 124 lägenheter. Solberga Solberga är en stadsdel i Älvsjö stadsdelsområde i Söderort inom Stockholms kommun. Solberga är i …

Senaste nytt

Kallelse årsstämma 2024

Föreningens medlemmar kallas till årsstämma enligt nedan: Datum: tisdagen den 4 juni 2024 Tid: 18:30Plats: Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181. Dagordning 1.     Stämmans öppnande 2.     Godkännande av dagordningen 3.     Val …

Takrensning

Som vi nämnde på facebook håller MASAB på att rensa och spola våra tak. Anledningen till att man rensar är så att regnvattnet skall flöda fritt till brunnen och anledningen …

Info – MASAB

Tyvärr har det kommit till styrelsens kännedom att det finns boende i våra hus som av okända anledningar inte har släppt in MASAB i lägenheten för att utföra stamspolningen. Ifall …