Gamla golvbrunnar

En vanlig fråga vi får vid renovering av våtutrymmen  är om golvbrunnen ska bytas, eller om den kan behållas. Det är ofta lite snårigt att ta reda på hur gammal golvbrunnen är, men det finns några enkla hjälpmedel. Först och främst ska man ha klart för sig vad som gäller enligt GVKs branschregler.

Detta gäller enligt GVKs branschregler:

  • Om golvbrunnen är nyare än 1990, kan golvbrunnen behållas vid renovering av våtrum. Detta gäller under förutsättning att golvbrunnen är i bra skick samt är förankrad på ett sådant sätt som motsvarar idag gällande monteringsanvisning och branschregler. Vid tveksamheter ska golvbrunnen bytas ut.
  • Om golvbrunnen är äldre än 1990, ska golvbrunnen bytas ut för att följa GVKs branschregler. Denna regel finns även hos Säker Vattens branschregler för VVS.
  • Till och med utgåvan Säkra Våtrum mars 2006 anvisade GVK hur plastmatta kunde monteras fackmässigt i brunn före 1990. Metoden förutsatte att golvbrunnen uppfyllde ett antal kriterier, bland annat att den hade en separat klämring för fixering av plastmattan, vanligen en s.k. ställbar klämring.
  • I Säkra Våtrum april 2008 skärps reglerna så att golvbrunnar före 1990 ska bytas ut. Regeln tillämpas exempelvis vid stambyte, vid påkostad renovering eller efter omfattande vattenskada. Detta ger dock en viss öppning för undantag vid mindre reparationer med plastmatta. Av tabellen framgår också att tätskiktsleverantören ansvarar för hur plastmatta monteras i brunn före 1990.
  • Från och med Säkra Våtrum februari 2011 ska golvbrunn före 1990 alltid bytas ut.

Hur tar jag reda på att golvbrunnen är godkänd?

  • Först och främst gäller det att ta reda på när huset eller lägenheten är byggd. Har inte våtrummet renoverats sedan byggåret, är byggåret en bra indikator på golvbrunnens ålder. Är fastigheten till exempel byggd 1978 ska golvbrunnen definitivt bytas ut vid renovering.
  • Har däremot huset renoverats, eller är byggt i början på 90-talet, kan det vara svårt att avgöra golvbrunnens ålder. Se punkter nedan för att avgöra golvbrunnens ålder.
  • Golvbrunnstillverkaren JAFO har givit ut en utmärkt broschyr för att hitta rätt bland gamla golvbrunnar. Finns din golvbrunn med i denna broschyr, ska den definitivt bytas.
  • Det finns normalt ett RSK-nummer, fabrikat eller modellnamn angivet i själva golvbrunnen. Även om detta är ett ganska besvärligt jobb, så ger det ett precist svar på golvbrunnens ålder. Ofta kan man behöva rådfråga tillverkaren eller GVK för att avgöra om golvbrunnen är äldre än 1990.