Lillianna Hölscher
Ordförande
Lena Höög-Berglund
Ordinarie ledamot/Tillfällig sekreterare
Patrik Hedberg
Ordinarie ledamot
Anna Müller
Ordinarie ledamot
Sara Nilsson
Kassör
Filip J. Karlsson
Suppleant

Otto Löfman
Suppleant

Så fungerar styrelsearbetet

  • Styrelsen företräder bostadsrättsföreningens medlemmar och arbetar därför för medlemmarnas och föreningens bästa.
  • Föreningsstämman tillsätter styrelsen. Föreningsstämman kan också avsätta den styrelsemedlem de valt, även om denna inte står för tur till omval. Det vanliga är dock att en styrelsemedlem avgår genom att inte ställa upp för omval. Styrelsemedlem kan alltid avgå från styrelsen när han eller hon själv begär det.
  • Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av fastigheten och verksamheten.

Valberedning

Om du är intresserad av styrelsearbete ber vi dig kontakta valberedningen.
Mail adress samt telefon nummer till valberedningen får du genom att kontakta styrelsen via mail eller på våran styrelsetelefon.
Styrelsearbete ger både en god insyn i vår förening och är dessutom stimulerande!

Valberedningen 2023

Mikaela Jonsson
Robert Bara
Mail: Styrelsen