Årsstämma 2016

Kallelse till Årsstämma 2016 Föreningens medlemmar kallas till årsstämma måndagen den 9 maj 2016 med start klockan 18.00 i Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 i Älvsjö. Motioner måste vara inlämnade (Toffelbacken 17, Göransson, eller styrelsen@apelsinlunden.se) senast 7 dagar innan stämma. […]

Hantverkarformuläret 2014

Hantverkarformuläret – standardkontrakt för reparation och ombyggnad Avtalet mellan dig och hantverkaren bör vara skriftligt och baserat på ett bra standardformulär, Hantverkarformuläret är ett bra exempel på det. Blanketten är avsedd för anbud och avtal som gäller bland annat reparations- […]

Styrelse 2015

Apelsinlundens styrelse 2015 Hans Göransson, ordförande Nabil Adawi, kassör Judith Brodie, sekreterare Cathrin Zander, ordinarie ledamot Robert Bara, ordinarie ledamot John Hollingworth, ordinarie ledamot Mikael Stern, ordinarie ledamot Raimon Sandberg, suppleant Valberedningen 2015 Barbro Hellströmer, sammankallande Jimmy Kormu Tiina Wikman