Årsrapport solcellsanläggningen

För de nyfikna medlemmarna kommer nu årsrapporten för vår solcellsanläggning året 2023.