Installation av laddstolpar

På åtta av de parkeringsplatser som är placerad på Banvallen kommer företaget Elaway att installera laddstolpar. Om en boende i dagsläget har en elbil och skulle önska en sådan plats är det på eget ansvar att hitta någon som vill byta parkeringsplats och meddela detta till styrelsen. För de som har de berörda platserna kommer det inte att medföra någon extra kostnad om inte stolparna används.

Arbetet beräknas vara klart under oktober 2023.

Bildkälla: Elway