Varmt eller het?

I veckan fick vi information från flera boende som hade märkt att vattnet i kranen tycktes ha överstigit varmt och övergått till het vatten och kunde till och med vara farligt. Styrelsen undersökte ärendet direkt och ansåg att det var värt det att kalla ut jouren som kom och kunde fastslä att varmvattens donen i hus 15 och 23 hade blivit aldeles för höga och behövde skruvas ner. detta gjordes på plats. och styrelsen kommer att ha löpande kolla under de kommande dagarna för att säkkerställa att det förblir på rätt nivå.

Tack till ni som hörde av er!

Styrelsen