Låt oss njuta av sommaren tillsammans

Nu är sommaren här för fullt. Detta kan innebära senare kvällar, barn som leker ute, balkonger och uteplatser som blir områden för gemenskap och samtal och med detta kan även störningar öka. I dessa lägen uppmuntrar jag alla att inte glömma bort att vi alla är männsikor och grannar som alla vill trivas och kan göra det, tillsammans.

Under veckan som har gått har tillsägelser, till främst barn, ökat ute på gården. Ofta är dessa inte utfört på ett snällt sätt då man kanske i irritations stund bara vill ha det tyst. Barnen blir också arga och förtvivlade för även de skall ha lov att njuta av sommaren. Vissa har hittat en idyll bland våra gårdar och grannbarn, vissa har ingen annan stans att gå, vissa har utsats för hot eller våld i parker och i centrum och därför är de här, och visst är det bra att de är här med så många vuxna omkring sig än att de utsätts för det otänkbara på annan plats.

Våra trivselsregler innehåller inget om att barn och deras föräldrar inte får vistas eller leka på våra gårdar. Bollspel (ej mot fasad/fönster), lek, skratt, krita, vatten och häng, mm. är tillåtet.

Jag uppmanar oss alla att därför se varandra med snälla ögon. Istället för att ge en tillrättavisning, dela med dig av några snälla ord. Istället för att se problem, låt oss hitta lösningar och på så sätt bidra till en trevligare sommar åt alla.