Ytterligare förklaring på elkostnaderna

Hej alla, vi får fortfarande en del frågor om elkostnaderna sedan vi installerade solcellerna och som en förklaring på elkostnaden så måste man räkna in både sin förbrukning och sin tidigare nät-avgift. nedanstående tabell visar en styrelsemedlems kostnad som pedagogiskt exempel baserat på 200kWh förbrukning: (Jag har tagit mig friheten att göra vissa smärre öresavrundningar för att göra det lättare att få en överblick)

ELLEVIO (nät-avgift)     summa
Fast avgift, elnät:        54
rörlig elnätsavgift, kWh   0,396 78
Moms 25%          33
Energiskatt, kWh   0,353 70
Moms 25%     17
Delsumma:      252
ENERGIBOLAG (God-el)      
Månadsavgift     36
rörligt elpris, kWh   0,334 67
Moms 25%      26
Delsumma:      129
TOTALSUMMA     381
       
BRF Apelsinlunden (Solceller)      
Elpris, kWh      1,2 240
Moms, 25%      60
TOTALSUMMA     300