Kallelse till Årsstämma 2020

Hej medlemmar, läs denna viktiga information! 

Är någonting oklart eller ni behöver få något förtydligat så maila oss!
Föreningens medlemmar kallas till årsstämma måndag den 14 september med start, klockan 18:30 i området kring Toffelbacken 15-17-19. På grund av rådande omständigheter kommer ingen förtäring finnas, och vi uppmanar samtliga som känner minsta sjukdomssymptom, oavsett sort, att stanna hemma och rösta via ombud i de frågor som kommer att tas upp. I enlighet med nya lagar och förordningar tillåter föreningen detta år en medlem att vara ombud åt flera andra medlemmar, så länge ett skriftligt medgivande medhavs. 

För att inte behöva dela ut och hantera stora mängder papper kommer vi tillgängliggöra årsredovisningen på hemsidan (se nedan)

För er som inte vill eller kan ta del av årsredovisningen i digital form, ring till styrelsen på 070-6429966 så löser vi det. 


https://usercontent.one/wp/www.apelsinlunden.se/wp-content/uploads/2020/08/Signed-ÅR-RB-Brf-Apelsinlunden-2019.pdf