Hantverkarformuläret 2014

Hantverkarformuläret – standardkontrakt för reparation och ombyggnad

Avtalet mellan dig och hantverkaren bör vara skriftligt och baserat på ett bra standardformulär, Hantverkarformuläret är ett bra exempel på det.

Blanketten är avsedd för anbud och avtal som gäller bland annat reparations- och ombyggnadsarbeten där en enskild konsument är beställare.

Hantverkarformularet 2014