Styrelse 2015

Apelsinlundens styrelse 2015

Hans Göransson, ordförande
Nabil Adawi, kassör
Judith Brodie, sekreterare
Cathrin Zander, ordinarie ledamot
Robert Bara, ordinarie ledamot
John Hollingworth, ordinarie ledamot
Mikael Stern, ordinarie ledamot
Raimon Sandberg, suppleant

Valberedningen 2015

  • Barbro Hellströmer, sammankallande
  • Jimmy Kormu
  • Tiina Wikman