Vårstädning 2015

Vårstädningen kommer att äga rum söndagen den 26:e april samtidigt med våra grannföreningar, Brf. Kvarteret Apelsinen och BRF Sandalmakarbacken.
Vi samlas på gården kl.10 utanför Toffelbacken 25! Redskap, skottkärror, handskar, plastsäckar, med mera handhåller föreningen med, närvaro- och “att-göra”-lista likaså. Container kommer att finnas på plats även i år. Observera att det inte är tillåtet att slänga elavfall i containern. Vänligen respektera detta! Vi avslutar med den sedvanliga korvgrillningen utanför BRF Kvarteret Apelsinens styrelselokal på Mockasinvägen 6.