Verksamhetsberättelse 2013

Förvaltningsberättelse 2013

Allmänt om verksamheten
Bostadsrättsföreningen Apelsinlunden förvärvade den 4 november 2009 fastigheten Klacklappen 1.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa.

Föreningen upplåter 109 bostadslägenheter med bostadsrätt och 12 med hyresrätt. Vidare upplåter föreningen 1 lokal med hyresrätt samt hyr ut 96 parkeringsplatser.

Föreningens adress är Toffelbacken 15-35, 126 39 Hägersten.

Styrelse
Styrelsen har under året hållit 13 stycken protokollförda sammanträden.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Hans Göransson ordförande
Fredrik Axelsson ordinarie ledamot
Judith Brodie ordinarie ledamot
Cathrine Zander ordinarie ledamot
Anna-Lena Holmström ordinarie ledamot t.o.m. 6/12 2013
Raymon Sandberg suppleant
Pia Feucht suppleant

Valberedning
Barbro Hellströmer (sammankallande), Robert Sandberg och Jimmy Kormu har utgjort valberedning.

Överlåtelser
Under året har 7 lägenheter överlåtits. En hyreslägenhet har övertagits och omvandlats till bostadsrätt av föreningen och sålts med god förtjänst.

Förvaltning
Teknisk förvaltning har utförts av Växthuset Utveckling AB.
Ekonomisk förvaltning har skötts av Restate AB.
Föreningens löpande ekonomi har handlagts av Restate AB.
Lägenhets- och medlemsregister har förts av Restate AB.
Nyckelansvarig är Cathrine Zander.

Viktiga händelser under 2013.
• Även detta år har tätskiktsbidrag upp till 25.000 kronor per hushåll utbetalats vid godkända badrumsrenoveringar. Projekt tätskiktsbidrag avslutades 31dec 2013. Lite drygt hälften av alla badrum i föreningen är nu renoverade med nya tätskikt.
• Ett formellt samarbete har inletts mellan BRF Apelsinlunden, BRF Kvarteret Apelsinen och BRF Sandalmakarbacken. Detta gynnar alla tre föreningarna då vi bland annat kan göra gemensamma uppköp av tjänster till förmånligare priser, skriva gemensamma avtal och så vidare.
• Den fleråriga tvist mellan föreningen och en boende i föreningen, avslutades under 2013 med en förlikning. Detaljer i ärendet kan fås vid förfrågan.
• Vi har haft två städdagar under 2013, en på våren och en på hösten. Höstens städdag hölls för första gången i samregi med BRF Kvarteret Apelsinen med gemensam korvgrillning.
• Källardörrarna till Toffelbacken 15, 17 och 23 har bytts ut.
• Vi har installerat ett nytt torkskåp i tvättstugan, och flyttat ut mangel från tvättrum 1 till mangelrummet för ökad tillgänglighet.
• Nya snöskyfflar har inhandlats.
• Förhöjda radonhalter är nu helt åtgärdade
• En formell trädgårdsgrupp underställd styrelsen har bildats.
Trädgårdsgruppen har bland annat gjort följande:
Monterat ner gamla uttjänta staket, beskurit buskar och träd, anlagt gräsmatta, sedummatta och ny plantering.
Ny gungsand har lagts och sargen till sandlådan har bytts ut.
Trädgårdsgruppen har vidare snyggat till grillplatser, planterat 360 stycken lökar och ett par Rhododendronbuskar, samt placerat ut 6 stycken blomlådor vid infarterna och bättringsmålat farthinder. Samtliga gårdar har sopats.