Höststäddagen 2013

hoststad_13_sida

Lördagen den 19:e Oktober är det dags för årets stora höststädning på våra gårdar med början kl.10!

Vi samlas vid grillen/lekstugan utanför trädgårdsförrådet Toffelbacken 27. Närvaro- och att-göra-lista kommer i vanlig ordning att ligga framme, så skriv gärna  upp dig på någon av de föreslagna sysslorna.
Containrar kommer att finnas på plats, dels på den vanliga platsen utanför Toffelbacken 23, men vi ställer även upp en på den stora gården mellan nr.25-33. Den containern är främst tänkt för sly, grenar och buskage, som det kommer bli en del extra av i år. Containrarna hålls låsta nattetid.

Vi håller vår städdag samtidigt som vår grannförening, Kvarteret Apelsinen, och när vi är klara för dagen avslutar vi med gemensam korvgrillning på gården utanför Mockasinvägen 6 (SB:s gamla kontorslokaler).

Vi hoppas på ett härligt höstväder och god uppslutning! Väl mött!