Gårdsarbeten

Det som gjorts och görs nu på gårdarna är trädgårdsgruppens arbete. Detta är inget som kostar föreningen några pengar, snarare tvärtom inför framtida större ombyggnad av våra gårdar. De gamla gistna trästaketen fyller ingen funktion, och genom att vi tagit bort dem har det blivit betydligt smidigare att klippa gräsytorna.
Detta har alltså ingenting med föreningens ekonomi att höra utan görs idéellt av våra medlemmar. Alltså förbättringar som kostar 0kr!

Mer info kommer vi ge till alla medlemmar angående de planer vi har på att göra det stora övergripande arbetet med att ta bort och minska de gamla asfaltsytorna, samt hur vi tänker oss allt annat arbete med att fräscha upp gårdarna.
Detta lägger vi fram som ett eller ett par förslag som alla medlemmar kan vara med och säga sitt om vad vi vill ha.