Årsstämman genomförd

Årstämman för 2012 är nu avklarad.
Stämman hölls i vanlig ordning i vackra Park Folkets Hus, Älvsjö.

För er som av olika anledningar inte kunde närvara kommer vi i dagarna att lägga årsredovisningen för 2012, revisorsberättelse samt förvaltningsberättelsen i era brevlådor.

Styrelsens uppställning har förändrats på följande sätt:

 • Fredrik Axelsson, ordinarie ledamot, omvald
 • Hans Göransson, ordinarie ledamot, omvald
 • Judith Brodie, ordinarie ledamot, omvald
 • Raymon Sandberg, suppleant, omvald
 • Anna-Lena Holmström, ordinarie ledamot, nyvald
 • Cathrine Zander, ordinarie ledamot, nyvald
 • Pia Feucht, suppleant, nyvald
 • Barbro Hellströmer, ordinarie ledamot, avgår
 • Camilla Rydh, suppleant, avgår

Valberedningens uppställning har förändrats på följande sätt:

 • Barbro Hellströmer, nyvald (sammankallande)
 • Robert Sandberg, nyvald
 • Jimmy Kormo, omvald
 • Anna-Lena Holmström, avgår
 • Pia Feucht, avgår