Angående periodiskt underhåll

spygatt

Under årsstämman kom det upp en fråga angående punkten ”periodiskt underhåll” i årsredovisningen. Man ville veta vad som låg bakom siffran under den punkten.

Underhållsplan är en mer eller mindre detaljerad plan av underhållet för till exempel en fastighet. Underhållsplanen kan behandla löpande och periodiskt underhåll.
Man skiljer mellan löpande och periodiskt underhåll. Behovet av periodiskt underhåll synliggörs i föreningens underhållsplan. I underhållsplanen beskrivs de olika byggnadsdelarnas skick, den kvarvarande livslängden på olika byggnadsdelar, hur olika installationer i fastigheten fungerar, vilka tidsintervaller som gäller för olika underhållsåtgärder, vad åtgärderna beräknas kosta samt kostnadsfördelningen över tiden.

Föreningen står för allt periodiskt underhåll. Det innebär att alla delar på huset, alla installationer och ytskikt underhålls med vissa bestämda intervaller.

Följande arbeten föll under punkten periodiskt underhåll:

  • MASAB utförde en omfattande rensning och spolning av samtliga dagbrunnar, spygatt och under marken liggande ledningar i vårt område
  • Snickarglädje gjorde ett antal rivningar och återuppbyggnad av fuktskadade väggar mellan badrum/sovrum
  • Hus & Miljögruppen genomförde en komplett inventering och analys av samtliga badrum i föreningen med dokumentation i skrift och fotografering, fuktmätning och uppföljning