Mobila miljöstationens turlista 2012

Passa på att slänga ditt miljöfarliga avfall!

Mobila miljöstationen kommer följande fredagar till Älvsjö Stationsplan – vid Medborgarkontoret – kl 20–20.45: 2/3, 27/4, 31/8, 26/10.

Mobila miljöstationen är ett alternativ till de fasta miljöstationerna. Den består av en lastbil som på bestämda tider och platser hämtar hushållens farliga avfall och småelektronik.

Elavfall tar de endast emot upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall är du välkommen att lämna på stadens återvinningscentraler.

Komplett turlista för hela 2012 hittar du i mobila miljöstationens turlista 2012!

Påminnelse via SMS

Anmäl dig till mobila miljöstationens nya sms-tjänst så får du en kostnadsfri påminnelse när den kommer till vårt område. Påminnelsen för veckoturerna går ut under söndagen innan den mobila miljöstationen börjar köra i området.
Sms:a mobila vsöderort till 71501. Start av prenumerationen kostar som ett vanligt sms.