Kallt i lägenheten

Brrrrr….

Värmen är på, även om det i dessa dagar inte känns så! Värmesystemet styrs digitalt och följer specifika temperaturkurvor i intervallet -30 till +30 grader Celcius. Nu i brytningstiden mellan sommar och höst hinner ibland inte systemet med de kraftiga svängningar som kan uppstå (nära +-0 på natten, uppåt +15 på dagen).
Vår tekniska förvaltare Växthuset har alldeles nyss gått igenom samtliga undercentraler och de är rätt inställda.

Lufta elementen, kontrollera termostaten

Elementluftning kan vara en bra idé om dina element är helt kalla!

Termostaterna kan ibland kärva, alltså de vred som sitter på själva elementkroppen: prova att vrida på termostaten lite fram o tillbaka så kan också värmen komma igång.
Känn på de två rören som går till elementen.Det ena röret ska vara varmare än det andra. Om bara ett rör är varmt fram till termostaten och det på andra sidan är helt kallt kan termostaten behöva bytas ut.
Är själva elementet kallt och det ena röret varmt är troligen termostaten avstängd eller trasig.