Cyklar i vägen!

VIKTIGT!

Stockholm Entreprenad har nu börjat lagningen av våra källartrappor.
Har du låst upp din cykel mot källartrappsräcke, snälla se till att parkera din cykel på något annat ställe ett tag!