Smått och gott 2011-07-01

Senaste nytt på gång och avklarade arbeten

Vi har beställt renovering av våra yttre källartrappor och räckfästen. De flesta är i dåligt skick, och det här arbetet drar igång redan under  juli månad.

Slangarna och slanghållarna är uppsatta på de fasader som har vattenutkastare (d.v.s. nr. 17, 23, 29 och 33). Det finns dessutom en 40 meters slang utanför 23:an, annars kan man skarva med de slangkopplingar som finns i ”trädgårdsrummet” i 27:an. Trafikspeglarna och lekande barn-skyltarna har alla monterats. Vi har nu införskaffat den första utlovade vattenspridaren till våra gräsmattor, och söker andra modeller eftersom vi behöver fler spridare. Vi har köpt flera nycklar till vattenutkastarna, de finns i ”trädgårdsrummet”. Glöm inte att lägga tillbaka nycklarna om du lånar!

Ny teknisk förvaltare

Vi har skaffat ny teknisk förvaltare, då de förra inte alls levde upp till våra förväntningar.
Ny teknisk förvaltare är Växthuset Utveckling AB. De har sina rötter i Sveriges största kommunala bostadsföretag Svenska Bostäder, där de har erfarenheter från drygt 10 år som servicegrupp inom företaget, vilket bådar gott!
De kommer från och med 1/7 2011 rondera våra hus och gårdar, undercentraler (ventilation, värme, varmvatten), göra regelbunden kontroll av dörrar, lås och tvättstuga samt ombesörja tömning av papperskorgar.

Behöver du felanmäla något så gäller som tidigare att du ringer styrelsetelefonen på 070-642 99 66!

Växthuset Utveckling AB kommer att genomföra en besiktning av samtliga hyreslägenheter efter semestrarna.