Så sköter du din brandvarnare

Brandvarnare

Några tips och råd

De flesta av våra brandvarnare har 10-årsbatterier.
När batteriet tar slut är det ditt ansvar att byta det.
Du har också ansvar för att pröva brandvarnaren då och då och det gör du genom att trycka in testknappen eller blåsa rök mot dosan. Fungerar varnaren, ska den då ge en ljudsignal.
Det finns också en signallampa på varnaren som normalt ska blinka någon gång per minut, utan att någon ljudsignal hörs.
När det är dags att byta batteri, både blinkar och piper brandvarnaren en gång per minut.
När du byter batteri bör du också dammsuga varnaren med en mjuk borste. Efter batteribytet ska du testa brandvarnaren.
I övrigt bör du torka av den på utsidan emellanåt.