Lägenhetsnummer

Riksdagen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska finnas i ett lägenhetsregister med lägenhetsnummer och att folkbokföringsregistret ska innehålla lägenhetsnumren. På så vis blir det möjligt att framställa statistik om hushåll och bostäder på ett enklare och billigare sätt än med hjälp av de tidigare genomförda folk- och bostadsräkningarna.
Alla boende i Apelsinlunden BRF skall ha fått en brochyr från Skatteverket om detta. Du kan även ladda ner broschyren direkt här!

Du hittar ditt lägenhetsnummer på anslagstavlan i ditt trapphus.