Geotekniska undersökningar för VA-ledningar, v.50

VAD?
Vi planerar för nya VA-ledningar i Toffelbacken. Som en del i det arbetet behöver en
geoteknisk undersökning av marken utföras för att veta hur de nya ledningarna ska
byggas.

VARFÖR?
De nya VA-ledningarna ska försörja kommande ny bebyggelse i området.

HUR?
Undersökningen kommer utföras med undersökningsrigg som borrar hål i gatan (diameter cirka 5-15 cm). Håltagningar i asfalten lagas efter avslutad undersökning. Vi bedömer att in- och utfart till bostäder kommer vara möjlig under hela undersökningsperioden.

NÄR?
Markundersökningen kommer utföras under vecka 50 och beräknas ta cirka tre dagar,
undersökningarna pågår mellan 08:00 och 17:00. Markundersökningarna kommer utföras av DanMag. För att möjliggöra åtkomst till nödvändiga platser längs vägen kommer skyltning om
parkeringsförbud utföras dagen innan undersökningen.

För frågor kring framkomlighet, kontakta arbetsledare (kontaktuppgifter finns nedan).
Kontakt:
Josefin Järold, projektledare Stockholm Vatten och Avfall, tel: 08-522 120 00
Daniel Belin, arbetsledare Danmag markundersökning tel: 070-291 94 55
Information finns även på svoa.se

För komplett information se de nedanstående filer