Information nybyggnation

Se nedanstående PDF-fil för information omkring förberedelser inför nybyggnation på Toffelbacken.

De primärt berörda husen är Toffelbacken 15, 17 och 19.

Information till fastighetsägare