Inför årsstämman 2021

Enligt revisorns önskemål har styrelsen varit tvungen att flytta fram årets stämman från det tidigare planerat datum. Detta för att ge revisorn tid att säkerställa att alla nödvändiga dokument är ordning innan stämmans fullförande. Det nya datumet är 2 juni 2021. Mer information kommer att skickas ut i kallelsen.

På stämman kommer det att röstas om ändringar i våra stadgar. Dessa ändringar har tagits fram av vår ekonomiska förvaltare, Nabo. Ändringarna finns markerade i rött i den nedanstående filen.

Stadgar. Med synliga ändringar och kommentarer

Årsredovisning 2020