Årsstämman 2020 – covid-19

Enligt folkhälsomyndighetes anvisningar är årets stämma uppskjuten.
Styrelsen väntar nu lagändring gällande fullmaktsinsamling och poströstning som regeringen preliminärt förväntas fatta beslut om innan 14:e april.

Så fort lagändringarna blir publicerade kommer styrelsen att gå ut med ny information omkring stämman och dess utförande.

Tack för förståelsen,

Styrelsen