Trivselsregler

För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd behöver vi gemensamma regler. Vi ber dig därför att ge dessa punkter en stunds eftertanke. Se även föreningens stadgar. Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Föreningens regler gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Om trivselreglerna inte följs kan föreningen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Om du trots anmaning inte följer reglerna kan det till sist bli fråga om uppsägning.

Balkonger

Det är inte tillåtet att mata fåglar på våra balkonger.

Cyklar

Cyklar ska parkeras i cykelrum eller i cykelställ. Det är inte tillåtet att parkera dem på gångar, gräsmattor eller i trapphus.

Gårdarna

Gårdarna är en tillgång för alla och vi ska sträva efter god grannsämja genom att visa hänsyn. Det är inte tillåtet att i förväg ”boka ett bord”. Om ni ska ha en planerad middag och ska sitta ute på gården, ta med egna bord och stolar så att ni säkert får sittplats.

Var försiktig med grillkol efter avslutad grillning, tänk på brandfaran. Var och en ansvarar för att återställa trädgårdsmöblerna efter användning och att städa efter sig. Grillkol, tändvätska etc. får inte lämnas framme. Tänk på omkringboende och anpassa ljudnivån efter tiden på dygnet.

Källargångar

Källardörrar ska hållas stängda och låsta för att förhindra inbrott.
Källargångarna ska hållas fria från skräp och saker.

Mattpiskning

Piskning av mattor eller dylikt ska ske på piskställningarna.
Piskning av mattor får inte ske på balkongerna.

Rökning

Rökning är inte tillåtet i trapphusen, inne i och omedelbart utanför entréer eller i källare.

Trapphus

Det är inte tillåtet att placera barnvagnar, cyklar eller andra tillhörigheter som kan förhindra städning eller utrymning vid brand i trapphusen.

Ytterportarna

Ytterportarna ska hållas stängda och låsta för att förhindra att obehöriga kommer in och att små barn kan ta sig ut utan föräldrarnas vetskap. Om skäl finns kan portarna ställas upp under kortare tid dagtid.

Tider då det ska vara tyst

Måndag till fredag: 22.00-07.00
Lördag och söndag: 22.00-09.00
Under dessa perioder ska det inte finnas störande ljud för dina grannar som hög musik, renoveringsarbeten m.m. Använd det sunda förnuftet vad det gäller borrande osv. på kvällstid. Detta för att alla ska trivas!

Har du problem med störande grannar?
Vid akut behov störningsjouren, de har öppet dygnet runt. Nummer finns anslaget i trapphusen.