Garage renoveringen

Garage renoveringen på Kängvägen fortlöper enligt planen, tyvärr är det så med al renovering och bygg att man inte alltid kan se hela bilden tills man börjar gräva eller bygga. Det är just detta som vi nu har stöt på under renoveringens gång.
Skanska har upptäckt att det finns ytterligare åtgärder som behövs innan man kan godkänna användandet av garaget och detta gör att garaget inte kommer att bli klart inom den tidigare satt tidsramen.

Det nya datumet för när garaget bli klart är 18 oktober 2019. Kom ihåg att detta datum tyvärr bara är preliminärt, då vi i dagsläget inte vet i fall vi stöter på andra oväntade saker som behöver åtgärdas. Vi hoppas att garaget blir klart tills dess och kommer såklart att informera alla medlemmar i så god tid som möjligt i fall saker ändrar sig.

Bildkälla: Skanska AB