Tack för er medverkan

Tack till alla som kom på årsstämman!

Årets stämma hölls som vanligt i Park Folkets Hus, där vi i år hade trettiofem av hundratjugotre hushåll representerade.
Tack till medlemmarna som var med på årets stämma. Mötet flöt på bra och vi värdesätter återkopplingen och synpunkterna som ni bidrar med.

Vid stämman röstades in tre nya styrelseledamöter, Anna Müller, Ruslan Björkegren och Sari Feli.
Vi bjuder alla tre varmt välkommen i styrelsen för 2019, som nu består av åtta ledamöter då de sittande fem ledamöter sitter kvar i styrelsen.