Felskrivning i Lunden

I Lunden för mars månad bad styrelsen alla om att logga in och uppdatera deras kontaktinformation på hemochfastighets hemsida. (vår ekonomiska förvaltare)

Tack vare kontakt från en av våra boende upptäckte vi att vi har blivit felinformerad. I dagsläget är det inte möjligt för de boende att logga in själva. Styrelsen kommer att se över hur/om detta kan åtgärdas och vad som krävs. Vi återkopplar till er så snart vi vet mera.

Tack för er forståelse.