Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 hålls den 6 maj i Park Folkets hus kl 18:30. Adressen är Götalandsvägen 181, 125 35 Älvsjö. 

På stämman tas beslut omkring motioner som har lämnats in ifrån våra medlemmar. Alla motioner måste lämnas in till styrelsen senast 25 mars 2019. Detta för att vi skall hinna behandla dem och komma med en rekommendation, för att sedan inkludera dem tillsammans med kallelsen till årsstämman som kommer delas ut.

Mallen för motioner finns här.