Att lufta elementen

Just nu är det några som hör av sig om att det är lite låg temperatur i lägenheterna. Det finns två saker som man kan göra själv, eller enkelt få hjälp med genom att be någon händigare granne…

1. Lufta elementen.
https://www.youtube.com/watch?v=NDO8FhFWfyk

2. Motionera termostaterna på elementen.
https://www.youtube.com/watch?v=9lY1JvH4Tk4

Observera gärna att det inte är vi själva som gjort dessa videos, och att era termostater kan skilja sig åt från den på filmen.

Om man känner sig lite ohändig, osäker eller bara inte vill, så är det också helt ok. men då kan man kontakta driftia ( www.driftia.se ), vår tekniska förvaltare, som kommer försöka boka in en tid när dom ändå är i området och så kommer dom och fixar det. Men räkna med att det kan ta en stund innan de har tid. Och nej, det kostar inte dig något direkt, men det kostar föreningen och alltså dig, indirekt.

Föreningens målsättning är givetvis att ingen ska behöva frysa i sin lägenhet. och en snittemperatur på 22 grader. Givetvis påverkar stora temperaturomslagningar värmen då det tar en stund att få upp värmen i ett hus på 1200m2 Temperaturen mäter man inte genom att sätta en termometer på fönsterkarmen, utan mitt i rummet, ca 1 meter över marken. en helt omöjlig plats för någon med normal möblering… Därför har vi i 4 hus satt upp termometrar i hallen i flera lägenheter, dessa termometrar mäter temp och liknande och skickar den informationen till undercentralerna.

Varför i hallen, där är man ju ändå rätt sällan.. Ja, men det är också det rummet där inga fönster eller värmekällor påverkar mätresultatet. Och därmed ger det en rättvisare bild för alla lägenheter. Har dom som hittat på systemet sagt.