Pågående ärenden – Takomläggning + mögelsanering

Nu är takomläggningen nästan halvvägs klar, något ekakt datum för när det blir klart finns inte än, men arbetet fortlöper enligt plan.

Mögelsanering TB 31

Arbetet påbörjades i mitten av augusti, alla förråd har rivits ner och byggts upp igen. Under tiden har allt som tidigare förvarats i förråden stått i containrar ute på gården.

Det har grävts runt två sidor av huset där mögelangreppet visade sig. Det har inte varit ett behov av att gräva eller dränera hela vägen runt.
Man kommer att behöva borra djupare för att dra ut all vatten i marken med en pump, och därför finns det inget slutdatum på uppdraget, då man inte i dagsläget kan säga vad som döljer sig när man utför ett sådant arbete.

Sakerna har så smått börjat flyttas in från containrarna, alla boenden kommer att ha kvar sina tidigare förråd och al arbete skötts av Lindqvist och Engström, dvs att inga boende behöver vara på plats eller utföra några lyft/bärande själv.
Allt ifrån containrarna bör vara inburet under veckan. Lindqvist och Engström har satt nya lås på alla förråd och nycklarna kommer att delas ut till alla så fort det är klart. Förmodligen kommer det att ställas ner en avfuktare som kommer gå i någon tid efter att allt är klart för att säkerställa att allt är i ordning.

Har ni några frågor är det bara att komma och knacka på hos mig som bor i porten eller ring oss på styrelse telefonen.

/Lillianna Hölscher