Kallelse till årsstämman 2018

Kallelsen till året stämma finns nu i brevlådan.
Med denna hittar ni också enkäten som besvarades förra året samt dem inkomna motioner med styrelsens rekommendationer.

Årsredovisningen har också delats ut till alla. Önskar man att ha denna som referens på stämman ber vi alla att ta med sin kopia då vi av miljö/tids skäl inte kommer skriva ut flera till stämman.

Tack till våra utdelare! (Bonnie, Hailey och Maja)

Bildkälla: Lillianna Hölscher