Takrenovering

Efter ett flertal försök på att laga taket på nummer 17 är vi nu i behov av en omläggning. Omläggningen påbörjas under vecka 34 och utförs av Lindqvist & Engström med underentreprenörer.