Rensning av källaren

Kom ihåg – rensning av källaren

30 Juni

I December 2015 gick informationen ut om att vi skulle rensa upp lite i cykel – och barnvagnsförråden.

”Vi kommer att ta bort alla cyklar och barnvagnar som saknar ägare från våra källare, barnvagnsförråd och cykelställ. Samtliga cyklar och barnvagnar kommer att märkas upp med ett buntband. Om du vill behålla cykel eller barnvagn, klipper du helt enkelt bort buntbandet. De cyklar och vagnar som fortfarande har buntband efter 6 månader räknat från och med 15/1 2016 kommer att skrotas. Skrotningen sker alltså 15/7, eller något senare.”

Tiden går fort och nu är det dags. Om du vill ha kvar din cykel, mm se till att gå ner i källaren och klippa bort det färgade buntbandet som sitter där annars ryker den.