Årstämmoprotokoll 2023

Enligt medlemmars önskemål finns nu årsstämmoprotokollet tillgängligt att ta del av här för de som inte kunde närvara på stämman.