Uppehåll i online media samt Lunden

OBS: Då jag som ansvarar för jourtelefonen, hemsidan, Lunden och facebook, väntar barn nummer 2 inom 10 dagar kan det bli en fördröjning på svar via telefon samt lite glest …

Höststäddag 2017

Hej kära grannar!   Då var det återigen dags för oss alla att träffas ute på höstens städdag. Städdagen infinner sig den 29 oktober, där vi alla träffas ute kl …

Inbjudan till fika och förslag

Kom ut på en kaffe! Söndagen den 27 augusti mellan kl 9:30-11:00 kommer representanter från styrelsen att finnas på plats utanför hus 35. Ta chansen att lämna just dina tankar …

Takrenovering

Efter ett flertal försök på att laga taket på nummer 17 är vi nu i behov av en omläggning. Omläggningen påbörjas under vecka 34 och utförs av Lindqvist & Engström …

Telefontider under maj månad

Under maj månad kommer styrelsen att behöva pussla ihop lite för att få täckningen av jourtelefonen att gå ihop. Detta innebär att från den 5 maj tom den 21 maj …

Tack för en bra stämma 2017!

Tack till alla våra medlemmar som var med på årets stämma. Vi uppskattar er tålamod med oss i styrelsen, och tackar för den trevliga stämning, samt alla synpunkter som ni …

Årsstämma 2017

Kallelse till Årsstämma 2017 Föreningens medlemmar kallas till årsstämma måndagen den 2 maj 2017 med start klockan 18.30 i Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181 i Älvsjö. Kaffe och förtäring kommer …

Sopsugen felanmält i alla hus

Tack till alla som har hört av er med information om stopp i sopsugen i era hus. Alla hus har nu felanmälts till Envac som kommer titta på åtgärder så …

Att skriva en motion till föreningsstämman

KONSTEN ATT SKRIVA EN MOTION TILL FÖRENINGSSTÄMMAN Föreningsstämman är det tillfälle då medlemmarna enskilt eller i grupp kan lämna förslag som stämman – och därmed föreningen – kan fatta beslut …