Brandskydd

Tillsammans med grannföreningarna har vi nu satt upp förbudsskyltar i alla trapphus: barnvagnar och övriga lösa föremål kommer framöver att omedelbart omhändertas och forslas till ett gemensamt förvaringsutrymme.
Omhändertaget gods återfås mot beskrivning.
Ej utlöst gods kommer att kasseras efter 6 månader.