Nyheter

Kallelse årsstämma 2024

Föreningens medlemmar kallas till årsstämma enligt nedan: Datum: tisdagen den 4 juni 2024 Tid: 18:30Plats: Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181. Dagordning 1.     Stämmans öppnande 2.     Godkännande av dagordningen 3.     Val …

Takrensning

Som vi nämnde på facebook håller MASAB på att rensa och spola våra tak. Anledningen till att man rensar är så att regnvattnet skall flöda fritt till brunnen och anledningen …

Info – MASAB

Tyvärr har det kommit till styrelsens kännedom att det finns boende i våra hus som av okända anledningar inte har släppt in MASAB i lägenheten för att utföra stamspolningen. Ifall …

Försäljning av lägenhet på TB25

Under februari månad kommer en av föreningens hyreslägenheter att komma ut till försäljning. Det är en 2:a på 48 kvm på TB 25 och inträdesdatumet kommer att vara i början …

Byta av portkoder 2024

Eftersom portkoderna senst byttes året 2020 är det dags igen. Idag har alla medlemmar fått en lapp i brevlådan med den kommande portkoden som kommer att gälla fr.o.m den 5 …

Ombokning av kontrollmätning tvättstugan

Pga oförutsedda händelser kunde den planerade bullermätningen inte utföras förra veckan och ett nytt datum har bokats till Måndagen den 27/11 mellan kl 09:30-11:30. Det vill säga att hela tvättstugan …

Tvättstugan stängd för kontrollmätning

Tidigare i år fick styrelsen in klagomål om buller från tvättstugan varefter en bullermätning utfördes den 15/8. Enligt Miljöförvaltningens uppmaningar har föreningen nu utfört ett antal åtgärder för att minska …

Städdagen 2023 

 Lördag den 7e oktober har vi städdag med fokus på omplantering och ogräsrensning.  Vi ses utanför röda lekstugan mellan kl 10-13 där det kommer att finnas redskap samt en tydlig …