Djurlivet i skogen

Solbergaskogen är en liten skog till ytan men inte alls ointressant. Det finns en mängd olika biotoper i skogen: blandskog, ekbackar och barrskog samt ett kärr som är en välbesökt lekplats för vanlig groda under tidig vår. Även mindre vattensalamander finns i kärret. När det gäller däggdjur finns det rådjur, fälthare, ekorre och skogsmus.
Angående fåglar har jag bara sett en enda riktig raritet i skogen, en mindre flugsnappare som använde skogen som rastplats under vårflyttningen maj 2008. Fast egentligen tycker jag att det är mer spännande att det finns häckande tofsmesar och svartmesar.
Vissa år har det funnits kungsfåglar i stora mängder i skogen men två hårda vintrar har gjort att arten har minskat väsentligt. Duvhök och korp finns och ses ofta i luften. Mindre hackspett kan ses om man har tur och häckar nog i Solbergaskogen.

Graham Brodie

[nggallery id=3]