Samfällighetsföreningarna

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter.
Brf Apelsinlunden ingår i 2 samfällighetsföreningar:

 1. Skohornets Samfällighetsförening,
  1. Skohornet är en samfällighet som består av fyra fastighetsägare som tillsammans ansvarar för garaget på Kängvägen samt gatuparkeringen intill våra föreningar.
 2. Sopsug i Älvsjö Samfällighetsförening
  1. Samfälligheten Sopsug i Älvsjö består av 14 fastighetsägare som alla har en andel i samfälligheten. Samfälligheten styrs av en styrelse som väljs vid samfällighetens årliga stämma. Styrelsen består av fem ledamöter med personliga suppleanter.

   Samfällighetens ansvar är att hantera och underhålla sopsugsanläggningen på ett sätt som gynnar medlemmarna. Just nu har samfälligheten ett samarbete med Envac som sköter service och daglig drift.

   För löpande information kan man följa samfällighetens facebook sida.